Connect with us

תפקידים

Lords of the Fallen

Lords of the Fallen להורדה: בימי הקדמונים, הממלכה העולמית נשלטה על ידי אלוהי הרשע הטהור, אשר שיעבד את כל בני...