Connect with us

צור קשר

צור קשר לכל שאלה, או בקשה ניתן לפנות אלינו דרך הטופס.

שים לב, Steam.co.il לא פורץ את המשחקים. האתר מכיל לינקים אשר הופיעו בקהילות ברחבי הרשת, וההורדה נעשית
דרך אתרים חיצוניים – אנחנו לא מאחסנים אף אחד מהקבצים. כמו כן, זאת המדיניות שלנו להגיב על הודעות הפרת זכויות
כולשהן ולנקוט פעולות מתאימות במסגרת חוקי זכויות יוצרים וקניין רוחני רלוונטים. במידה והחומר בבעלותך מוגן בזכויות
יוצרים ופורסם ב-steam.co.il, או במידה וקישורים לחומר המוגן בזכויות יוצרים מוחזרים דרך מנוע החיפוש שלנו ואתה
מבקש להסירם, עליך לספק הודעה בכתב בטופס הבאה מפרטת את המידע המפורט בסעיף הבא.

שים לב שתישא באחריות לנזקים (לרבות עלויות ודמי עו”ד) במידה ותציג מידע שגוי על הפרת זכויות היוצרים. בהתאם לזאת,
אנו ממליצים שתפנה תחילה אל עו”ד לסיוע משפטי בנושא זה. בפנייה בגין הפרת זכויות יוצרים יש לכלול את הרכיבים הבאים
בעת מילוי הטופס: ראיות על כך שהאדם מורשה לפעול בשם בעלי התוכן המוגן בזכויות יוצרים. פרטים ליצירת קשר, כולל
כתובת דוא”ל תקינה. קישורים לתוכן שנפגע בעקבות הפרת זכויות יוצרים ומופיע במנוע החיפוש של steam.co.il.

יש לחתום על ידי האדם המורשה לפעול בשם בעלי התוכן המוגן בזכויות יוצרים שכביכול הופר. אנא המתן
בין שעה ל-24 שעות עבור מענה בדוא”ל, ובמידה ולא נענה בזמן רענן את הפוסט כדי למצוא אותו מוסר.